Cariny – Bản lề C-165 dùng cho cánh tủ góc, góc mở 165 độ

LIÊN HỆ

Bản lề C-165 dùng cho cánh tủ góc, góc mở 165 độ