Cariny – Bản lề C115 dùng cho cánh tủ góc, góc mở 115 độ

LIÊN HỆ

Bản lề C115 dùng cho cánh tủ góc, góc mở 115 độ