FRANKE | Rổ đan Drainer Basket (112.0437.935)

389.350 

– Rổ Inox
– Sử dụng cho các chậu dòng Smart Box và Bell
– Kích thước: 340 x 305 x 150mm

TRẢ GIÁ NGAY
Mã: DUDOFF.ĐANDRAINERBASKET Danh mục: Từ khóa: