Khay Chia Thìa Đĩa Nhựa Grob

387.400 

Thông số khay chia thìa đĩa

Mã sản phẩm : 02.45
Đơn vị tính : một bộ đầy đủ phụ kiện
Phân loại : Khay chia thìa đĩa
Chức năng :…

TRẢ GIÁ NGAY