Khóa khách sạn ADEL TECH US12-LB1B

7.600.000 

Khóa khách sạn US12-LB1B
Sử dụng phần mềm khách sạn online hoặc offline
Có thể chuyển đổi từ chế độ khóa khách sạn sang chế độ khóa homestay và ngược lại.
Mở khóa: Wifi (option), mobile, thẻ từ, mã số, chìa cơ
Phù hợp: Khách sạn, homestay, nhà, căn hộ, văn phòng…

TRẢ GIÁ NGAY