Khóa thẻ khách sạn ADEL TECH US11-LB1

5.500.000 

Khoá thẻ khách sạn
Lổ mộng chuẩn ANSI với 5 chốt an toàn
Màu sắc: Màu đen
Chất liệu: Hợp kim kẽm

TRẢ GIÁ NGAY