Khóa thẻ khách sạn ADEL TECH US11-LS3

4.550.000 

Khoá thẻ khách sạn
Lổ mộng chuẩn ANSI với 5 chốt an toàn
Màu sắc: Màu bạc, màu đen
Vật liệu: Thép không gỉ 304

TRẢ GIÁ NGAY