MÂM XOAY LÁ GX-90 Grob

5.931.250 

Mâm xoay hình lá nan dẹt đáy MELAMINE GRÖß dùng cho góc tủ nhà bếp:
– Mã Sản Phẩm: GX-90L GX-90R

TRẢ GIÁ NGAY
Mã: GX-90 Danh mục: