Nắp Chốt Âm 709.17.000 Imundex 25x40mm Inox Mờ

LIÊN HỆ

Đặc tính nắp chốt âm 709.17.000 Imundex 25x40mm inox mờ:
– ​Diễn giải: Nắp chắn bụi cho chốt âm
– Chất liệu: Inox 304

– Bề mặt: Inox mờ