Tay Nắm Kéo 714.19.250 Imundex CC-200mm

440.000 

Đặc tính tay nắm kéo 714.19.250 Imundex CC-200mm:
– ​Diễn giải: Tay nắm kéo tiêu chuẩn
– Chất liệu: Inox 304

– Bề mặt: Inox mờ

TRẢ GIÁ NGAY