Cariny – Thùng đựng gạo bằng nhựa, có hiển thị số trọng lượng,ray giảm chấn, lắp cánh Galito TGA-200

1.691.500 

Thùng đựng gạo bằng nhựa, có hiển thị số trọng lượng,ray giảm chấn, lắp cánh

TRẢ GIÁ NGAY