Cariny – Thùng đựng gạo bằng nhựa, lắp cánh,ray giảm chấn, có hiển thị số trọng lượng TGA-250

1.785.000 

Thùng đựng gạo bằng nhựa, lắp cánh,ray giảm chấn, có hiển thị số trọng lượng

TRẢ GIÁ NGAY