Tủ lạnh Liebherr SBSes 8496 side by side

235.000.000 

  • Lớp hiệu quả năng lượng A +++ / A +++
  • Tiêu thụ năng lượng trong 24h: 0,664 kwh / 24h
  • Tiêu thụ năng lượng mỗi năm: 244 kwh / năm
  • Độ ồn: 38 dB
  • Tổng dung tích ròng thực tế sử dụng: 645 lít. Trong đó: Ngăn tủ lạnh: 519 lít. Ngăn BioFresh: 132 lít. Ngăn đông: 126 lít.Ngăn chứa rượu 153 lít.
  • Tổng dung tích bao gồm cả thể tích bên ngoài: 740 lít. Trong đó: Ngăn tủ lạnh 586 lít. Ngăn BioFresh 163 lít. Ngăn đông 154 lít. Ngăn chứa rượu 173 lít.
TRẢ GIÁ NGAY